گازهای صنعتی

چاپ PDF

 

- گازهای صنعتی

سیلندرهای گاز صنعتی

- جامبو تیوب های حمل گاز

- تیوب اسکید گازهای خالص

تون تانک (Y-TON)

- مخازن هوای فشرده

- مخازن کرایوجنیک

شرکت راه طلایی به پشتوانه سال ها تجریه در زمینه گازهای تحت فشار و بعنوان نماینده شرکت های NK و ENK کره جنوبی در زمینه تامین انواع سیلندرهای گاز صنعتی و همچنین جامبو تیوب های ذخیره سازی و حمل گازهای صنعتی فشرده بشرح زیر فعالیت دارد:

سیلندرهای گاز صنعتی

- جامبو تیوب تریلرهای حمل انواع گازهای صنعتی 

- جامبو تیوب اسکیدهای ذخیره سازی و حمل گازهای خلوص بالا

تون تانک ها (Y-TON) برای گازهای عادی و خلوص بالا

مخازن هوای فشرده برای تاسیسات حفاری، غواصی و هوافضا  

- مخازن و تانک های کرایوجنیک